Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Privacy verklaring

PRIVACYVERKLARING VAN HSV ONS GENOEGEN OOSTERWOLDE FR.
HSV Ons Genoegen Oosterwolde, hierna te noemen Ons Genoegen, is gevestigd te Oosterwolde Fr. en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40003096. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Ons Genoegen verwerkt, in samenwerking met Sportvisserij Nederland en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.


1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Sportvisserij Nederland verwerkt t.b.v Ons Genoegen (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van de bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportvereniging Ons Genoegen;

1.2 Sportvisserij Nederland t.b.v. Ons Genoegen verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);
k. browsercookies.

1.3 Sportvisserij Nederland kan t.b.v. Ons Genoegen deze gegevens gebruiken om:

het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;
beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
voorlichting (informatievoorziening);
onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
handhaving.


2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Ons Genoegen per e-mail: hsvonsgenoegenoosterwolde@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Sportvisserij Nederland t.b.v. Ons Genoegen persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Sportvisserij Nederland t.b.v. Ons Genoegen met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Sportvisserij Nederland t.b.v. Ons Genoegen


3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Sportvisserij Nederland en Ons Genoegen al uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Sportvisserij Nederland en Ons Genoegen treft adequate technische en organisatorische maatregelen om
uw gegevens te beveiligen.


4. DERDEN

4.1 Sportvisserij Nederland en Ons Genoegen kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;
NOC*NSF waarvan Sportvisserij Nederland lid is;
verwerkers van Sportvisserij Nederland (voor de uitvoering van de dienstverlening);
personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2 Sportvisserij Nederland en Ons Genoegen verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Sportvisserij Nederland en Ons Genoegen daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.


5. WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Oosterwolde, 1 juni 2018